Zarezerwuj miejsce

Przypominamy! Nasze nabożeństwa nadal Odbywają się z ograniczoną liczbą osób, dlatego poprzedź swój udział w kolejnym nabożeństwie telefonem do pastora i zarezerwuj miejsce.