plakat_coffee_house_a3-page-001

Coffee House to inicjatywa działająca pod patronatem Teen Challenge Polska – chrześcijańskiej misji społecznej – w porozumieniu i wsparciu lokalnych kościołów i zborów. Jest przedsięwzięciem mającym na celu docieranie z odpowiednią pomocą do ludzi uzależnionych od środków psychoaktywnych, bezdomnych, samotnych, zepchniętych z różnych powodów na margines społeczeństwa czy będących ofiarami przemocy domowej. Polega przede wszystkim na organizowaniu cyklicznych spotkań grupowych dla potrzebujących przy kawie i herbacie, poradach indywidualnych, kierowaniu swoich podopiecznych do grup wsparcia lub na terapie czy to w ośrodkach zamkniętych, czy w fachowych poradniach, pracy w terenie tj. poszukiwaniu w lokalnej społeczności osób wymagających pomocy i zachęcanie do podjęcia przez nie zmian w życiu prowadzących do wyjścia z nałogów, organizowaniu ewangelizacji – tzw. Dni Nowej Szansy – a także na współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami sądowymi i innymi instytucjami państwowymi.

Coffee House w Mrągowie funkcjonuje od końca 2013 roku pozostając we współpracy z innymi oddziałami m.in. CH w Mikołajkach i CH w Giżycku. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 18:00 (w okresie wakacyjnym o 19:00) pod adresem ul. Spacerowa 2A Mrągowo.

Numer kontaktowy: 604 603 188