Pójdź za Jezusem.

04/09/2016

Tekst biblijny: Mk 1:14-20 |

Czcij ojca swego i matkę swoją

21/08/2016

Tekst biblijny: 2Mo 20:12 |

Z serii:

1 4 5 6